Nasza kancelaria posiada zespół prawników wyspecjalizowanych w inicjowaniu i prowadzeniu spraw sądowych dotyczących kredytów denominowanych oraz indeksowanych do franka szwajcarskiego (CHF). Z uwagi na znajdujące się w umowach kredytowych niedozwolone klauzule waloryzacyjne występujemy do sądów zarówno o unieważnienie umowy jak i o zapłatę nadpłaconego kapitału, co wynika z zastosowania przez bank niejasnych zasad ustalania kursu CHF. 

 

Należy pamiętać, że każda sprawa powinna być rozpatrywana indywidualnie i, mimo kolejnych, korzystnych dla kredytobiorców orzeczeń wydawanych przez TSUE, nie można stosować w tej kwestii automatyzmów. Dlatego też kluczowa jest analiza zawartej z bankiem umowy kredytowej a także ustalenie czy w procesie jej zawierania kredytobiorca został w sposób jasny i wyczerpujący poinformowany przez pracownika banku o ryzyku związanym z zawarciem umowy kredytu denominowanego bądź indeksowanego do CHF. Co istotne, z powództwem przeciwko bankowi możemy wystąpić niezależnie od tego czy kredyt nadal jest spłacany czy też został spłacony już w całości.

 

Mając powyższe na uwadze oferujemy Państwu bezpłatną konsultację oraz analizę zawartej przez Państwa z bankiem umowy kredytowej. Po analizie stanu faktycznego przekazujemy Państwu informację dot. zasadności wystąpienia z powództwem przeciwko bankowi.

Kredyty CHF

  O mnie  

  Jesteśmy tutaj  

  Kontakt  

Al. Stanisława Jachowicza 38, 09-400 Płock

  +48 537 000 287

  daniel.ludczak@op.pl

 

 

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.